rėžtas

rėžtas
1 rė̃žtas sm. (2) 1. J, Vl tam tikras statybininkų prietaisas su dviem aštriais nagais, naudojamas linijoms žymėti, skrodžiant rąstus. 2. medžio raižytojo, skulptoriaus įrankis: Su rėžtu rėžtuvas rėžia J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • rėžtas — 2 rėžtas sm. (1) J.Jabl, NdŽ, rė̃žtas (2) NdŽ 1. įsigalėjusi, įprastinė tvarka, eiga: Sunku man buvo grįžti ing pirmąjį rėžtą gyvenimo I. Visi jo darbai ėjo senovės rėžtu Žem. Viską dirba senovės rėžtu J.Jabl. Dūrė į akis ypatingas būdo tvirtumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drakas — 1 drãkas (plg. rus. дpaкa) sm. (2) 1. Kal barnis, peštynės, sąmyšis; triukšmas, dūkimas: Vienas už pušinės, kitas už kačergos, ir prasidėjo drãkas Vdšk. Kitiem reik miegoti, o jie drãką kelia Kair. Gal susimušė, kad toks drãkas pakilo Lš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruožtas — sm. (1) žr. 1 ruožas: 1. DŽ, NdŽ. ║ bruožas: Konferencijos bendras ruožtas rš. 2. Kraujo ruožtai bėga per smakrą rš. | Vėjui perbraukus per vandenį, palikdavo siauri, ilgi, it išakėti vandens ruožtai A.Vien. 3. Nm žr. 1 ruožas 4: Iki pietų gerą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryžtas — 2 ryžtas sm. žr. 2 rėžtas. ◊ savo ryžtu savo rėžtu: Ana dirba savo ryžtu J. Jis kaip bulius eina savo ryžtu J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”